Fri, May 14, 2021

TSU CAE Advisory No. 11

The 𝗧𝗦𝗨 𝗖𝗼𝗹𝗹𝗲𝗴𝗲 𝗔𝗱𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗘𝘃𝗮𝗹𝘂𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗿𝗲𝘀𝘂𝗹𝘁𝘀 will be 𝗿𝗲𝗹𝗲𝗮𝘀𝗲𝗱 𝗼𝗻 𝗠𝗮𝘆 𝟭𝟵, 𝟮𝟬𝟮𝟭 (Wednesday) via email (submitted through application form) and https://cat.tsu.edu.ph.

Share

𝗧𝗢 𝗔𝗟𝗟 𝗧𝗦𝗨 𝗖𝗔𝗘 𝗔𝗣𝗣𝗟𝗜𝗖𝗔𝗡𝗧𝗦 𝗔𝗡𝗗 𝗧𝗛𝗘𝗜𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗘𝗡𝗧𝗦/𝗚𝗨𝗔𝗥𝗗𝗜𝗔𝗡𝗦:
 
The 𝗧𝗦𝗨 𝗖𝗼𝗹𝗹𝗲𝗴𝗲 𝗔𝗱𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗘𝘃𝗮𝗹𝘂𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗿𝗲𝘀𝘂𝗹𝘁𝘀 will be 𝗿𝗲𝗹𝗲𝗮𝘀𝗲𝗱 𝗼𝗻 𝗠𝗮𝘆 𝟭𝟵, 𝟮𝟬𝟮𝟭 (Wednesday) via email (submitted through application form) and https://cat.tsu.edu.ph.
 
Qualified applicants can 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗿𝗺 𝘁𝗵𝗲𝗶𝗿 𝘀𝗹𝗼𝘁𝘀 for admission and enrollment to Tarlac State University 𝘀𝘁𝗮𝗿𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗠𝗮𝘆 𝟭𝟵 𝘂𝗻𝘁𝗶𝗹 𝗠𝗮𝘆 𝟮𝟵, 𝟮𝟬𝟮𝟭 𝗼𝗻𝗹𝘆 at https://cat.tsu.edu.ph.
 
Furthermore, 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝗳𝗶𝗲𝗱 𝗮𝗽𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝗻𝘁𝘀 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝗹𝗼𝘀𝗲 𝘁𝗵𝗲𝗶𝗿 𝘀𝗹𝗼𝘁 𝗶𝗳 𝘁𝗵𝗲𝘆 𝗳𝗮𝗶𝗹 𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗿𝗺 𝘄𝗶𝘁𝗵𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗴𝗶𝘃𝗲𝗻 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗼𝗱. This is meant to 𝗴𝗶𝘃𝗲 𝘄𝗮𝘆 𝘁𝗼 𝘁𝗵𝗲 𝗹𝗮𝗿𝗴𝗲 𝘃𝗼𝗹𝘂𝗺𝗲 𝗼𝗳 𝗮𝗽𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝗻𝘁𝘀 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝘄𝗮𝗶𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗹𝗶𝘀𝘁.
 
𝐖𝐡𝐨 𝐜𝐚𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐫𝐦 𝐭𝐡𝐞𝐢𝐫 𝐬𝐥𝐨𝐭𝐬?
• Qualified applicants
• Applicants who have chosen TSU as their school for tertiary education
• Applicants who are looking forward to enrolling at TSU
 
𝗜𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝗳𝗶𝗲𝗱 𝗮𝗽𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝗻𝘁 𝗵𝗮𝘀 𝗻𝗼 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘁𝗼 𝗲𝗻𝗿𝗼𝗹𝗹 𝗮𝘁 𝗧𝗦𝗨, 𝗽𝗹𝗲𝗮𝘀𝗲 𝗱𝗼 𝗻𝗼𝘁 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗿𝗺 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝘀𝗹𝗼𝘁 𝘁𝗼 𝗮𝘃𝗼𝗶𝗱 𝗰𝗼𝗻𝗳𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗮𝗻𝗱 𝘁𝗼 𝗴𝗶𝘃𝗲 𝗼𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗶𝘁𝗶𝗲𝘀 𝘁𝗼 𝘁𝗵𝗼𝘀𝗲 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝘄𝗮𝗶𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗹𝗶𝘀𝘁.
 
The Admission and Registration Office (University Registrar) will enroll confirmed qualified applicants on June 8-18, 2021. Wait for further announcements on the viewing of class schedule via the TSU student portal and the schedule of orientation per college.
 
-------------------------------------
𝗦𝗔 𝗟𝗔𝗛𝗔𝗧 𝗡𝗚 𝗔𝗣𝗟𝗜𝗞𝗔𝗡𝗧𝗘 𝗡𝗚 𝗧𝗦𝗨 𝗖𝗔𝗘 𝗔𝗧 𝗦𝗔 𝗞𝗔𝗡𝗜𝗟𝗔𝗡𝗚 𝗠𝗚𝗔 𝗠𝗔𝗚𝗨𝗟𝗔𝗡𝗚/𝗧𝗔𝗚𝗔𝗣𝗔𝗡𝗚𝗔𝗟𝗔𝗚𝗔:
 
Ang resulta ng TSU College Admission Evaluation ay ilalabas sa Mayo 19, 2021 (Miyerkules) sa pamamagitan ng email (ipinadala gamit ang application form) at sa https://cat.tsu.edu.ph.
 
Ang mga kwalipikadong aplikante ay kinakailangang kumpirmahin ang kanilang slots para sa pagpapatala at pag-eenrol sa Tarlac State University simula Mayo 19 hanggang Mayo 29, 2021 lamang sa https://cat.tsu.edu.ph.
 
Bukod pa rito, mawawala sa mga kwalipikadong aplikante ang kanilang slots kapag ito ay hindi kinumpirma sa ibinigay na takdang araw. Ito ay nangangahulugan na maaari nang ipagkakaloob ang slots sa mga aplikanteng nasa waiting list.
 
Sino ang mga maaaring magkumpirma ng slots?
• Kwalipikadong mga aplikante
• Aplikanteng pinili ang TSU bilang kanilang paaralan sa kolehiyo
• Aplikanteng nagnanais na mag-enrol sa TSU
 
Kung ang kwalipikadong aplikante ay wala namang interes na mag-enrol sa TSU, maaari nang hindi kumpirmahin ang slot upang maiwasan ang pagkalito at maibigay na lamang ito sa mga nasa waiting list.
 
Ang Opisina ng Admisyon at Rehistrasyon (University Registrar) ang siyang mag-eenrol sa mga kwalipikadong aplikante na nagkumpirma ng kanilang slots sa Hunyo 8-18, 2021. Maghintay na lamang ng mga anunsyo upang makita ang iskedyul ng klase sa pamamagitan ng TSU student portal at ang iskedyul ng oryentasyon ng kani-kaniyang kolehiyo.
 
(Translated by Dr. Raffy S. Aganon)